ซีเรียลข้าวฮางงอกผสมผลไม้รวมอบแห้ง

ชื่อผู้ประกอบการ : วิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตข้าวฮางงอกหอมทองสกลทวาปี บ้านโนนกุง

ที่อยู่ : 151 หมู่ที่ 3 ต.เชียงสือ อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร

โทรศัพท์ : 087- 234 2148, 085- 607 4650

โทรสาร :

อีเมล์ : ap_gabarice@hotmail.com

website : http://www.bestafood.com

โลโก้ :

รายละเอียด :

ข้าวฮาง เป็นชื่อเรียกข้าวกล้องงอกในท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่เป็นแหล่งของวิตามินบี สารกาบาที่ทำหน้าที่รักษาสมดุลในสมองที่ได้รับการกระตุ้น ซึ่งช่วยทำให้สมองเกิดการผ่อนคลายและนอนหลับสบาย จึงนำมาพัฒนาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ซีเรียลเพื่อสุขภาพเสริมรสชาติด้วยผลไม้ท้องถิ่นรวมอบแห้ง ที่มีสารอาหารหลากหลายชนิด ได้เป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพอย่างแท้จริง เหมาะสำหรับรับประทานพร้อมนม หรือผสมในสลัด อีกทั้งยังได้ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เป็นนวัตกรรม  และเพิ่มมูลค่าให้กับข้าวสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนอีกด้วย

MAP

ระบบรับรองฮาลาล

ระบบลงทะเบียนขอรับรองฮาลาลนี้จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการที่สนใจขอรับรองฮาลาล

คลิก