กล้วยหอมเคลือบถั่วทอง

ชื่อผู้ประกอบการ : วิสาหกิจชุมชนขนมหวานทองเอน (กลุ่มขนมหวานบ้านทองเอน)

ที่อยู่ : 31/2 หมู่ที่ 1 ต.ทองเอน อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี

โทรศัพท์ : 036-811 074

โทรสาร :

อีเมล์ :

website :

โลโก้ :

รายละเอียด :

ต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์กล้วยทอดให้มีความแตกต่างจากที่มีจำหน่ายในท้องตลาด โดยนำกล้วยหอมที่ปลูกมากในพื้นที่มาแปรรูปให้มีรสชาติอร่อยและมีคุณค่าทางโภชนาการ ด้วยการนำกล้วยหอมมาทอดให้กรอบ ปรุงรสด้วยรสกระเทียมพริกไทยและเคลือบด้วยเมล็ดถั่วทอง เมื่อผู้บริโภครับประทานเข้าไปจะรู้สึกได้ถึงความกรอบ หอม รสชาติที่กลมกล่อมลงตัว

MAP

ระบบรับรองฮาลาล

ระบบลงทะเบียนขอรับรองฮาลาลนี้จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการที่สนใจขอรับรองฮาลาล

คลิก