ชาอัสสัมกลิ่นมะไฟจีน

ชื่อผู้ประกอบการ : วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตภัณฑ์ชาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ ศรีนาป่าน-ตาแวน

ที่อยู่ : 182 หมู่ที่ 1 ต.เรือง อ.เมืองน่าน จ.น่าน

โทรศัพท์ : 054 - 600 012

โทรสาร : 054 - 600 012

อีเมล์ : chaboontawee@hotmail.com, fti.nan@gmail.com

website :

โลโก้ :

รายละเอียด :

ต้องการนำชาอัสสัมซึ่งปลูกมากในชุมชนบ้านศรีนาป่าน-ตาแวน ของจังหวัดน่าน มาต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์เป็นชารสชาติใหม่ ด้วยการผสมผสานกับมะไฟจีน  ผลไม้ที่มีอยู่ที่จังหวัดน่านเพียงแห่งเดียวในประเทศไทย เป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่คิดค้นขึ้นมาสำหรับผู้บริโภคในกลุ่มคนรักการดื่มชาเป็นชีวิตจิตใจ เพราะชาชนิดนี้มีการนำเอาผลไม้ในท้องถิ่น คือ มะไฟจีน ซึ่งมีการเพาะปลูกกับอย่างแพร่หลาย มาประยุกต์ใช้กับผลิตภัณฑ์ได้อย่างลงตัว นอกจากผู้บริโภคจะได้รับประโยชน์และความสดชื่นหลังจากการได้ดื่มชาแล้วนั้น กลิ่นมะไฟจีนอ่อนๆในชา ยังช่วยผ่อนคลายความตึงเครียด และยังทำให้ร่างกายสดชื่นเพิ่มขึ้นอีกด้วย

MAP

ระบบรับรองฮาลาล

ระบบลงทะเบียนขอรับรองฮาลาลนี้จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการที่สนใจขอรับรองฮาลาล

คลิก