ก้างปลากรอบปรุงรสผสมธัญพืชสมุนไพร

ชื่อผู้ประกอบการ : วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรนาม่วง - บ้านปริง

ที่อยู่ : 72/9 หมู่ที่ 4 ต.นบปริง อ.เมือง จ.พังงา

โทรศัพท์ : 081-537 5370

โทรสาร :

อีเมล์ :

website :

โลโก้ :

รายละเอียด :

ต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยใช้วัตถุดิบท้องถิ่นจากก้างปลาที่ไม่ได้ใช้ มาพัฒนาเพิ่มมูลค่าให้วัตถุดิบ แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ขบเคี้ยวจากก้างปลากรอบ ปรุงรส ผสมกับธัญพืชและสมุนไพรหลากหลายชนิดที่มีประโยชน์ เพื่อเพิ่มความกรุบกรอบ เป็นอาหารเพื่อสุขภาพรสชาติอร่อย ได้รับแคลเซียมจากก้างปลา

MAP

ระบบรับรองฮาลาล

ระบบลงทะเบียนขอรับรองฮาลาลนี้จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการที่สนใจขอรับรองฮาลาล

คลิก