ผลิตภัณฑ์เนื้อเป็ดสด และแปรรูป

ชื่อผู้ประกอบการ : บริษัท ดั๊กคิง จำกัด

ที่อยู่ : 49/3 หมู่ 2 ดอนทราย บ้านโพธิ์ ฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา

โทรศัพท์ : 038-58811-9

โทรสาร : 038-824205

อีเมล์ : araya@theduckking.co.th

website : www.duckking.co.th

โลโก้ :

รายละเอียด :

ผลิตภัณฑ์เนื้อเป็ดสด และแปรรูป

MAP

ระบบรับรองฮาลาล

ระบบลงทะเบียนขอรับรองฮาลาลนี้จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการที่สนใจขอรับรองฮาลาล

คลิก