ข้าวเหนียวหน้าผลไม้แช่แข็ง (ข้าวเหนียวมะม่วงแช่แข็ง)

ชื่อผู้ประกอบการ : บริษัท อิน-ซีซั่นส์ ฟู้ดส์ จำกัด

ที่อยู่ : 365 หมู่ 6 บ่อวิน ศรีราชา ชลบุรี จ.ชลบุรี

โทรศัพท์ : 038-346636-8

โทรสาร : 038-346639

อีเมล์ : mail@inseasonfoods.com

website : www.inseasonfoods.com

โลโก้ :

รายละเอียด :

ข้าวเหนียวหน้าผลไม้แช่แข็ง (ข้าวเหนียวมะม่วงแช่แข็ง)

MAP

ระบบรับรองฮาลาล

ระบบลงทะเบียนขอรับรองฮาลาลนี้จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการที่สนใจขอรับรองฮาลาล

คลิก