เครื่องดื่มซุปเปอร์ดี Super D – super fruit drink 108ml

ชื่อผู้ประกอบการ : Satu Gac Food & Beverage Co.,Ltd.

ที่อยู่ : 233 M.2 Nong Phueng Saraphi Chiang Mai 50140 Thailand

โทรศัพท์ : +66 053 142510

โทรสาร : +66 053 142510

อีเมล์ : SATUGAC@GMAIL.COM

website : WWW.SUPERGAC.COM

โลโก้ :

รายละเอียด :

เครื่องดื่มซุปเปอร์ดี Super D – super fruit drink 108ml

ส่วนประกอบ:

Gac fruit juice 40%, Mangosteen Juice 30%, Pomegranate Juice 10%,

Red Dragon fruit juice 10%, Goji Berry Juice 5%, Grape Seed Extract 5%

MAP

ระบบรับรองฮาลาล

ระบบลงทะเบียนขอรับรองฮาลาลนี้จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการที่สนใจขอรับรองฮาลาล

คลิก