น้ำปลากากกุ้ง กลิ่นแมงดา

ชื่อผู้ประกอบการ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ครอบครัวน้ำพริกไทย

ที่อยู่ : 3 หมู่ที่ 14 ต.สูงเนิน อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา

โทรศัพท์ : 081-9551614

โทรสาร :

อีเมล์ :

website :

โลโก้ :

รายละเอียด :

นำกากกุ้งที่เป็นของเหลือทิ้งจากการผลิตกะปิ มาพัฒนาเพิ่มมูลค่าเป็นน้ำปลากากกุ้ง และนำมาปรุงแต่งกลิ่นรสด้วยกลิ่นแมงดา ให้มีกลิ่นหอมซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะท้องถิ่นภาคอีสาน

MAP

ระบบรับรองฮาลาล

ระบบลงทะเบียนขอรับรองฮาลาลนี้จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการที่สนใจขอรับรองฮาลาล

คลิก