แกงเห็ดเผาะบรรจุกระป๋อง

ชื่อผู้ประกอบการ : บริษัท มหาบูรพาผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด

ที่อยู่ : 300 หมู่ 1 แม่สอด-วังตะเคียน ท่าสายลวด แม่สอด ตาก จ.ตาก

โทรศัพท์ : 055-563-252

โทรสาร : 055-544-860

อีเมล์ : info@greatoriental.com

website : www.greatoriental.com

โลโก้ :

รายละเอียด :

แกงเห็ดเผาะบรรจุกระป๋อง เป็นการนำเห็ดเผาะซึ่งเป็นวัตถุดิบในท้องถิ่นที่ออกตามฤดูกาล และยังไม่สามารถเพาะปลูกเองได้ จึงมีราคาสูงและเป็นที่ต้องการของท้องตลาด มาแปรรูปเป็นอาหารพร้อมรับประทานด้วยการผลิตเป็นแกงบรรจุกระป๋อง ผ่านกระบวนการฆ่าเชื้อสเตอริไลเซชั่น สามารถเก็บรักษาที่อุณหภูมิห้อง มีอายุการเก็บรักษานาน สะดวกต่อการรับประทาน สอดคล้องกับวิถีชึวิตของคนรุ่นใหม่ที่นิยมบริโภคอาหารแบบ ready – to - eat
 
บริษัท มหาบูรพาผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด
สถานที่ผลิต: 300 หมู่ที่ 1 ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
ผลิตภัณฑ์ที่พัฒนา: แกงเห็ดเผาะบรรจุกระป๋อง
 

MAP

ระบบรับรองฮาลาล

ระบบลงทะเบียนขอรับรองฮาลาลนี้จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการที่สนใจขอรับรองฮาลาล

คลิก