มันแผ่นกรอบรสฟักทอง

ชื่อผู้ประกอบการ : ไม่ระบุ

ที่อยู่ :

โทรศัพท์ :

โทรสาร :

อีเมล์ :

website :

โลโก้ :

รายละเอียด :

มันสำปะหลังพันธุ์ห้านาที ซึ่งเป็นพันธุ์พื้นเมือง นำมาแปรรูปด้วยการพัฒนาเป็นมันแผ่นกรอบ ไม่มีการใช้ส่วนผสมจากแป้งข้าวหรือแป้งชนิดอื่น จึงแตกต่างจากข้าวเกรียบทั่วไป ไม่แต่งกลิ่นและไม่ใช้ผงปรุงรส เพิ่มส่วนผสมของฟักทอง เพื่อเสริมรสชาติ เพิ่มสีสันและคุณค่าทางอาหารให้แก่ผลิตภัณฑ์
 
 
วิสาหกิจชุมชนมันเกรียบสามเหลี่ยมทองคำ
สถานที่ผลิต: 190 หมู่ที่ 1 ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 57150 
ผลิตภัณฑ์ที่พัฒนา: มันแผ่นกรอบรสฟักทอง
 

MAP

ระบบรับรองฮาลาล

ระบบลงทะเบียนขอรับรองฮาลาลนี้จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการที่สนใจขอรับรองฮาลาล

คลิก