แกงแพะสำเร็จรูปสูตรลำไย

ชื่อผู้ประกอบการ : ไม่ระบุ

ที่อยู่ :

โทรศัพท์ :

โทรสาร :

อีเมล์ :

website :

โลโก้ :

รายละเอียด :

แกงแพะสำเร็จรูปสูตรลำไย มีความโดดเด่นด้านรสชาติ ด้วยการนำลำไยอบแห้งมาเป็นส่วนผสมในแกง พัฒนาให้อยู่ในรูปแบบสำเร็จรูปพร้อมรับประทาน เก็บรักษาแบบแช่แข็ง เพียงอุ่นให้ร้อนก็สามารถรับประทานได้ทันที เหมาะสำหรับวิถีชีวิตที่เร่งรีบในปัจจุบัน
 
ซาลามัตฟู้ด
สถานที่ผลิต: 34 หมู่ที่ 7 ต.สันทราย อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140
ผลิตภัณฑ์ที่พัฒนา: แกงแพะสำเร็จรูปสูตรลำไย
 

MAP

ระบบรับรองฮาลาล

ระบบลงทะเบียนขอรับรองฮาลาลนี้จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการที่สนใจขอรับรองฮาลาล

คลิก