เส้นจันท์ข้าวไรซ์เบอรี่ผัดปูซอสระกำกึ่งสำเร็จรูป

ชื่อผู้ประกอบการ : ไม่ระบุ

ที่อยู่ :

โทรศัพท์ :

โทรสาร :

อีเมล์ :

website :

โลโก้ :

รายละเอียด :

ระกำ ผลไม้พื้นบ้านที่พบมากในภาคตะวันออก แต่มักถูกมองข้ามในเชิงพาณิชย์ จึงมีแนวคิดนำมาทำเป็นซอส และบรรจุพร้อมกับเส้นจันท์อบแห้งและเนื้อปูอบแห้ง เป็นอาหารกึ่งสำเร็จรูปสำหรับปรุงเป็นเมนูเส้นจันท์ผัดปู ซึ่งเป็นอาหารพื้นเมืองของจันทบุรี ที่มีความแปลกใหม่จากซอสระกำ
 
บริษัท มีดีฟู้ด (ประเทศไทย) จำกัด 
สถานที่ผลิต: 17/4 ถ.สุขุมวิท ต.ซึ้ง อ.ขลุง จ.จันทบุรี 22110
ผลิตภัณฑ์ที่พัฒนา: เส้นจันท์ข้าวไรซ์เบอรี่ผัดปูซอสระกำกึ่งสำเร็จรูป

MAP

ระบบรับรองฮาลาล

ระบบลงทะเบียนขอรับรองฮาลาลนี้จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการที่สนใจขอรับรองฮาลาล

คลิก