ข้าวเกรียบกุ้ง (แบบอบไมโครเวฟ)

ชื่อผู้ประกอบการ : ไม่ระบุ

ที่อยู่ :

โทรศัพท์ :

โทรสาร :

อีเมล์ :

website :

โลโก้ :

รายละเอียด :

พัฒนาข้าวเกรียบกุ้งที่สามารถทำให้สุกด้วยการอบโดยไมโครเวฟแทนการทอดด้วยน้ำมัน ทำให้มีไขมันต่ำกว่าข้าวเกรียบทั่วไป เพื่อสุขภาพของผู้บริโภค
 
 
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหัวกาหมิง
สถานที่ผลิต: 79 หมู่ที่ 3 ต.ทุ่งนุ้ย อ.ควนกาหลง จ.สตูล 91130
ผลิตภัณฑ์ที่พัฒนา: ข้าวเกรียบกุ้ง (แบบอบไมโครเวฟ)

MAP

ระบบรับรองฮาลาล

ระบบลงทะเบียนขอรับรองฮาลาลนี้จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการที่สนใจขอรับรองฮาลาล

คลิก