โรตีกรอบรสทุเรียนใต้

ชื่อผู้ประกอบการ : ไม่ระบุ

ที่อยู่ :

โทรศัพท์ :

โทรสาร :

อีเมล์ :

website :

โลโก้ :

รายละเอียด :

โรตีกรอบ โดยปกติจะโรยหน้าด้วยนมข้นหรือน้ำตาลทราย จึงมีแนวคิดพัฒนารสชาติของโรตีกรอบให้มีรสชาติต่างจากที่มีจำหน่ายทั่วไป ด้วยการใช้ทุเรียน ซึ่งเป็นผลผลิตทางเกษตรจากภาคใต้ มาเป็นส่วนผสม ได้รสชาติที่แปลกใหม่ มีความหอมจากทุเรียน   
 
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรแม่บ้าน ม.5 บ้านดาหลำ
สถานที่ผลิต: 124 หมู่ที่ 5 ต.เขาขาว อ.ละงู จ.สตูล 91110
ผลิตภัณฑ์ที่พัฒนา: โรตีกรอบรสทุเรียนใต้
 

 

MAP

ระบบรับรองฮาลาล

ระบบลงทะเบียนขอรับรองฮาลาลนี้จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการที่สนใจขอรับรองฮาลาล

คลิก