เค้กนมแพะแยมลูกหยี

ชื่อผู้ประกอบการ : ไม่ระบุ

ที่อยู่ :

โทรศัพท์ :

โทรสาร :

อีเมล์ :

website :

โลโก้ :

รายละเอียด :

นำน้ำนมแพะ ซึ่งเป็นผลผลิตที่มีมากในท้องถิ่นมาใช้เป็นส่วนผสมในขนมเค้กแทนนมวัว ทำให้ได้เค้กที่มีความหอมหวานเฉพาะ และแต่งหน้าด้วยแยมที่ได้จากการนำลูกหยี ผลไม้ที่มีมากในภาคใต้มาผลิต นับว่าเป็นการ
นำผลผลิตในท้องถิ่นมาพัฒนาผสมผสานได้อย่างลงตัว
 
 
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมอาชีพชุมชนตลาดเกษตร (กลุ่มส่งเสริมอาชีพชุมชนตลาดเกษตร)
สถานที่ผลิต: 97/481 ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000
ผลิตภัณฑ์ที่พัฒนา: เค้กนมแพะแยมลูกหยี
 

MAP

ระบบรับรองฮาลาล

ระบบลงทะเบียนขอรับรองฮาลาลนี้จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการที่สนใจขอรับรองฮาลาล

คลิก