ข้าวเกรียบเมี่ยงคำสำเร็จรูป (กรือโป๊ะเมี่ยงคำ)

ชื่อผู้ประกอบการ : ไม่ระบุ

ที่อยู่ :

โทรศัพท์ :

โทรสาร :

อีเมล์ :

website :

โลโก้ :

รายละเอียด :

ข้าวเกรียบปลา หรือกรือโป๊ะ อาหารท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดปัตตานี นำมาพัฒนาแต่งหน้าด้วยเมี่ยงคำซึ่งเป็นอาหารที่คนไทยนิยมรับประทานเป็นอาหารว่าง โดยใช้กรรมวิธีการอบข้าวเกรียบแทนการทอด ได้เป็นกรือโป๊ะเมี่ยงคำที่มีรสชาติเป็นเอกลักษณ์ และมีประโยชน์ต่อสุขภาพ
 
 
วิสาหกิจชุมชนธรรมาธิปไตยชุมชนนอกค่าย
สถานที่ผลิต: 69/28 หมู่ที่ 1 ต.ยามู อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี 94150
ผลิตภัณฑ์ที่พัฒนา: ข้าวเกรียบเมี่ยงคำสำเร็จรูป (กรือโป๊ะเมี่ยงคำ)
 

MAP

ระบบรับรองฮาลาล

ระบบลงทะเบียนขอรับรองฮาลาลนี้จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการที่สนใจขอรับรองฮาลาล

คลิก