กล้วยหินต้มบรรจุถุงสุญญากาศแช่เย็น

ชื่อผู้ประกอบการ : ไม่ระบุ

ที่อยู่ :

โทรศัพท์ :

โทรสาร :

อีเมล์ :

website :

โลโก้ :

รายละเอียด :

กล้วยหิน เป็นพืชเฉพาะถิ่นและพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัดยะลา มีคุณค่าทางโภชนาการและสรรพคุณทางยา จึงมีแนวคิดสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยการพัฒนาเป็นกล้วยหินต้มบรรจุถุงสุญญากาศและเก็บรักษาในสภาวะแช่เย็น เพื่อช่วยยืดอายุการเก็บรักษา  สะดวกในการบริโภค เพียงนำมาอุ่นให้ร้อนก็สามารถรับประทานได้ทันที

 

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรยั่งยืนอำเภอเมืองยะลา
สถานที่ผลิต: 9/12 ถ.เวฬุวัน ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000
ผลิตภัณฑ์ที่พัฒนา: กล้วยหินต้มบรรจุถุงสุญญากาศแช่เย็น

MAP

ระบบรับรองฮาลาล

ระบบลงทะเบียนขอรับรองฮาลาลนี้จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการที่สนใจขอรับรองฮาลาล

คลิก