ผักกูดแผ่นอบกรอบ

ชื่อผู้ประกอบการ : ไม่ระบุ

ที่อยู่ :

โทรศัพท์ :

โทรสาร :

อีเมล์ :

website :

โลโก้ :

รายละเอียด :

ผักกูดเป็นผักพื้นบ้านที่มีมากในภาคใต้ มีสารเบต้าแคโรทีนและธาตุเหล็กสูง นำมาพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่วัตถุดิบโดยผ่านกระบวนการอบ แปรรูปเป็นผักกูดแผ่นอบกรอบ เหมาะสำหรับรับประทานในทุกโอกาส และตอบโจทย์สำหรับผู้ที่ใส่ใจสุขภาพ
 
กลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรอาชีวศึกษายะลา
สถานที่ผลิต: 100 หมู่ที่ 5 ต.สะเตงนอก อ.เมือง จ.ยะลา 95000
ผลิตภัณฑ์ที่พัฒนา: ผักกูดแผ่นอบกรอบ

MAP

ระบบรับรองฮาลาล

ระบบลงทะเบียนขอรับรองฮาลาลนี้จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการที่สนใจขอรับรองฮาลาล

คลิก