ข้าวแต๋นหน้าสมันปลา

ชื่อผู้ประกอบการ : ไม่ระบุ

ที่อยู่ :

โทรศัพท์ :

โทรสาร :

อีเมล์ :

website :

โลโก้ :

รายละเอียด :

สมันปลา อาหารท้องถิ่นของจังหวัดนราธิวาส นำมาพัฒนาต่อยอดด้วยการผสมผสานกับข้าวแต๋น 
ขนมพื้นบ้านของภาคเหนือ ได้เป็นข้าวแต๋นหน้าสมันปลา เป็นขนมขบเคี้ยวหรืออาหารว่าง สามารถรับประทานกับน้ำชาอันเป็นวิถีชีวิตของชาวจังหวัดชายแดนใต้
 
ฮัจยะห์ เจ๊ะรอเม๊าะ
สถานที่ผลิต: 50 ถ.โคกเคียน ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000
ผลิตภัณฑ์ที่พัฒนา: ข้าวแต๋นหน้าสมันปลา

 

MAP

ระบบรับรองฮาลาล

ระบบลงทะเบียนขอรับรองฮาลาลนี้จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการที่สนใจขอรับรองฮาลาล

คลิก