เครื่องแกงแพะกึ่งสำเร็จรูป

ชื่อผู้ประกอบการ : ไม่ระบุ

ที่อยู่ :

โทรศัพท์ :

โทรสาร :

อีเมล์ :

website :

โลโก้ :

รายละเอียด :

เครื่องแกงแพะ ซึ่งเป็นอาหารที่นิยมรับประทานของชาวมุสลิม มีกระบวนการผลิตและขั้นตอนในการเตรียมวัตถุดิบที่ค่อนข้างยุ่งยาก จึงพัฒนาเป็นเครื่องแกงแพะกึ่งสำเร็จรูป ซึ่งช่วยประหยัดเวลาและลดขั้นตอนในการปรุงอาหาร สามารถบริโภคได้ง่าย รับประทานคู่กับข้าว ขนมปัง โรตี หรือตามที่ผู้บริโภคชอบได้

สถานที่ผลิต: 42 หมู่ที่ 1 ซ.โคกชายศรี ต.ขุนตัดหวาย อ.จะนะ จ.สงขลา 90130

MAP

ระบบรับรองฮาลาล

ระบบลงทะเบียนขอรับรองฮาลาลนี้จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการที่สนใจขอรับรองฮาลาล

คลิก