ขนมโก๋ ตาลโตนด

ชื่อผู้ประกอบการ : วิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรบ้านชะแม

ที่อยู่ : 39/1 หมู่ที่ 6 ต.ดีหลวง อ.สทิงพระ จ.สงขลา

โทรศัพท์ : 081 - 094 8581

โทรสาร :

อีเมล์ :

website :

โลโก้ :

รายละเอียด :

ขนมโก๋ ขนมโบราณของไทย ส่วนใหญ่เป็นรสชาติดั้งเดิม จึงมีแนวคิดในการนำขนมโก๋มาพัฒนาเพื่อสร้างความแตกต่างให้กับผลิตภัณฑ์ โดยใช้ตาลโตนด วัตถุดิบท้องถิ่นที่มีมากในอำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา มาพัฒนาเป็น ขนมโก๋ตาลโตนด ที่มีรสหวานกลมกล่อม หอมกลิ่นลูกตาล

 

MAP

ระบบรับรองฮาลาล

ระบบลงทะเบียนขอรับรองฮาลาลนี้จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการที่สนใจขอรับรองฮาลาล

คลิก