ขนมงารสทุเรียน

ชื่อผู้ประกอบการ : วิสาหกิจชุมชนกลุ่มขนมงาบ้านชานเมือง (กลุ่มขนมงาบ้านชานเมือง)

ที่อยู่ : 521 หมู่ที่ 12 ต.ปางหมู อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน

โทรศัพท์ : 089 - 851 9193

โทรสาร :

อีเมล์ : sujittra2517@hotmail.com

website :

โลโก้ :

รายละเอียด :

จังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นแหล่งปลูกงาที่สำคัญของประเทศไทย ซึ่งงาที่ได้มีคุณภาพดี จึงนิยมนำงามาทำเป็นขนมต่างๆ ทางกลุ่มฯ คิดพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ขนมงาให้มีโดดเด่น แตกต่างจากทั่วไป โดยเลือกใช้ทุเรียน ผลไม้ขึ้นชื่อของไทยที่ผู้บริโภคทั้งชาวไทยและต่างประเทศ โดยเฉพาะชาวจีนและไต้หวันนิยมรับประทาน นำมาเป็นส่วนผสม

MAP

ระบบรับรองฮาลาล

ระบบลงทะเบียนขอรับรองฮาลาลนี้จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการที่สนใจขอรับรองฮาลาล

คลิก