น้ำพริกถั่วกรอบ

ชื่อผู้ประกอบการ : วิสาหกิจชุมชนน้ำพริกกุ้งสายน้ำผึ้ง (กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสายน้ำผึ้ง)

ที่อยู่ : 174 หมู่ที่ 3 ต.แม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน

โทรศัพท์ : 083 - 133 0527

โทรสาร :

อีเมล์ :

website :

โลโก้ :

รายละเอียด :

ถั่วเน่าซึ่งเป็นอาหารพื้นเมืองของภาคเหนือและมีปริมาณโปรตีนสูง นำมาใช้เป็นส่วนประกอบในการผลิตน้ำพริกที่มีคุณค่าทางโภชนาการ เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่รับประทานเนื้อสัตว์ 

 

MAP

ระบบรับรองฮาลาล

ระบบลงทะเบียนขอรับรองฮาลาลนี้จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการที่สนใจขอรับรองฮาลาล

คลิก