สมันปลา

ชื่อผู้ประกอบการ : กลุ่มแม่บ้านเขาตันหยง

ที่อยู่ : 37 หมู่ที่ 4 ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส

โทรศัพท์ : 084 - 587 7166

โทรสาร :

อีเมล์ :

website :

โลโก้ :

รายละเอียด :

กลุ่มแม่บ้านเขาตันหยง เป็นหนึ่งในกลุ่มอาชีพประชาชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทางกลุ่มมีแนวความคิดพัฒนา "สมันปลา" อาหารพื้นเมืองของชาวจังหวัดนราธิวาส ให้มีรสชาติที่ดี หอมเครื่องสมุนไพร ถูกปากผู้บริโภค เหมาะสำหรับรับประทานกับข้าว ทานเล่น หรือเป็นส่วนประกอบในการทำไส้ขนมต่างๆ

MAP

ระบบรับรองฮาลาล

ระบบลงทะเบียนขอรับรองฮาลาลนี้จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการที่สนใจขอรับรองฮาลาล

คลิก