ปลาเส้นปรุงรสสาหร่ายพริกไทยดำ

ชื่อผู้ประกอบการ : วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านประมงพื้นบ้านบูดี (ร้านมาเรียม)

ที่อยู่ : 72 หมู่ที่ 1 ต.แหลมโพธิ์ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี

โทรศัพท์ : 086 - 287 3882

โทรสาร :

อีเมล์ : mariamocean712@gmail.com

website :

โลโก้ :

รายละเอียด :

นำปลาที่มีมากในท้องถิ่นของจังหวัดปัตตานีมาแปรรูป โดยพัฒนาเป็นปลาเส้นปรุงรสสาหร่ายและพริกไทยดำ ได้รสชาติที่อร่อย มีประโยชน์ต่อสุขภาพ และช่วยส่งเสริมให้คนในชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น

MAP

ระบบรับรองฮาลาล

ระบบลงทะเบียนขอรับรองฮาลาลนี้จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการที่สนใจขอรับรองฮาลาล

คลิก