มัลเบอร์รี่จี๊ดจ๊าด

ชื่อผู้ประกอบการ : วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์หม่อนไหมแม่ฮ่องสอน (กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ศูนย์ศิลปาชีพหม่อนไหมบ้านห้วยเดื่อ)

ที่อยู่ : 33/1 หมู่ที่ 3 ต.ผาบ่อง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน

โทรศัพท์ : 089 - 262 4517

โทรสาร :

อีเมล์ : sammorktours@gmail.com

website :

โลโก้ :

รายละเอียด :

นำกากมัลเบอร์รี่ ผลพลอยได้ที่เหลือจากการผลิตน้ำมัลเบอรี่ มาเพิ่มมูลค่า โดยนำมาใช้เป็นส่วนผสมกับผลมัลเบอร์รี่ ปรุงรสชาติให้จี๊ดจ๊าด เปรี้ยวอมหวาน สำหรับรับประทานเล่น

MAP

ระบบรับรองฮาลาล

ระบบลงทะเบียนขอรับรองฮาลาลนี้จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการที่สนใจขอรับรองฮาลาล

คลิก