ทองม้วนทุเรียนใต้

ชื่อผู้ประกอบการ : กลุ่มวิสาหกิจชุมชนทำขนมต้นแบบ

ที่อยู่ : 67/20 หมู่ที่ 1 ต.ตาเสะ อ.เมือง จ.ยะลา จ.ยะลา

โทรศัพท์ : 087-968-5356

โทรสาร :

อีเมล์ :

website :

โลโก้ :

รายละเอียด :

จากทองม้วนรสดั้งเดิม ที่ทำจากกะทิมาผสมกับ   เนื้อทุเรียนใต้ซึ่งเป็นผลไม้ที่ชาวมาเลเซียชอบรับประทาน  จนกลายเป็นทองม้วนทุเรียนใต้ ที่มีความหอม หวามมัน ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ 

MAP

ระบบรับรองฮาลาล

ระบบลงทะเบียนขอรับรองฮาลาลนี้จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการที่สนใจขอรับรองฮาลาล

คลิก