ปลาทูทรงเครื่องกึ่งสำเร็จรูป

ชื่อผู้ประกอบการ : วิสาหกิจชุมชนปลาเค็มอบโอโซน (อ๊อดปลาเค็ม)

ที่อยู่ : 7/315 หมู่ที่ 13 ซ.รัตนาธิเศร์ 9/3 ถ.รัตนาธิเบศร์ ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี

โทรศัพท์ : 089 - 769 3823, 02 - 921 0497

โทรสาร :

อีเมล์ : aoddgreenfish@hotmail.com

website :

โลโก้ :

รายละเอียด :

น้ำพริกปลาทูเป็นอาหารที่อยู่คู่กับคนไทยมาช้านาน จึงเกิดแนวคิดทำเป็นปลาทูทรงเครื่องกึ่งสำเร็จรูป สะดวกในการปรุงรับประทาน

MAP

ระบบรับรองฮาลาล

ระบบลงทะเบียนขอรับรองฮาลาลนี้จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการที่สนใจขอรับรองฮาลาล

คลิก