โดนัทจำปาดะ

ชื่อผู้ประกอบการ : วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรร่วมใจ (กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรร่วมใจ)

ที่อยู่ : 72 หมู่ที่ 4 ต.ควนกาหลง อ.ควนกาหลง จ.สตูล

โทรศัพท์ : 083 - 398 8759 083 - 656 5808

โทรสาร :

อีเมล์ :

website :

โลโก้ :

รายละเอียด :

ในพื้นที่มีการปลูกจำปาดะเป็นจำนวนมาก ทำให้จำปาดะมีมากเกินความต้องการของตลาด จึงมีความคิดพัฒนาผลิตภัณฑ์โดนัทจำปาดะ อันมีกลิ่นและรสชาติเป็นเอกลักษณ์

 

MAP

ระบบรับรองฮาลาล

ระบบลงทะเบียนขอรับรองฮาลาลนี้จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการที่สนใจขอรับรองฮาลาล

คลิก