ขนมบุหงาปูดะกลิ่นชาเขียว

ชื่อผู้ประกอบการ : ส่งเสริมอาชีพสตรีเกตรี (กลุ่มส่งเสริมอาชีพสตรีเกตรี)

ที่อยู่ : 72 หมู่ที่ 3 ต.เกตรี อ.เมือง จ.สตูล

โทรศัพท์ : 091 - 854 1367, 085 - 351 5883

โทรสาร :

อีเมล์ : kongpon5@gmail.com

website :

โลโก้ :

รายละเอียด :

“บุหงาปูดะ”ขนมพื้นเมืองของจังหวัดสตูล นิยมทำเป็นขนมใช้ในงานเทศกาลงานพิธีที่สำคัญๆ ทางศาสนาอิสลาม หากแต่งเติมให้ทันยุคทันสมัยก็จะสามารถเพิ่มกลุ่มลูกค้าได้มากยิ่งขึ้น จึงพัฒนาเป็นขนมบุหงาปูดะกลิ่นชาเขียว เพื่อขยายฐานไปยังลูกค้ากลุ่มวัยรุ่นให้มารับประทานขนมที่เป็นของพื้นเมือง  เป็นการรักษาและอนุรักษ์ขนมพื้นเมืองไว้ต่อไป

MAP

ระบบรับรองฮาลาล

ระบบลงทะเบียนขอรับรองฮาลาลนี้จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการที่สนใจขอรับรองฮาลาล

คลิก