กล้วยหินทอดกรอบรสคั่วกลิ้ง

ชื่อผู้ประกอบการ : กลุ่มแม่บ้านวิสาหกิจชุมชนเปาะเส้ง

ที่อยู่ : 106/7 ม.2 ต.เปาะเส้ง อ.เมือง จ.ยะลา

โทรศัพท์ : 081 - 276 3545

โทรสาร :

อีเมล์ :

website :

โลโก้ :

รายละเอียด :

กล้วยหิน มีการเพาะปลูกมากในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ โดยเฉพาะในจังหวัดยะลา มีลักษณะลูกใหญ่ เนื้อแน่นและเหนียวกว่ากล้วยพันธุ์อื่นๆ จึงมีแนวคิดในการนำกล้วยหินมาแปรรูปเป็นกล้วยหินทอดกรอบปรุงรสคั่วกลิ้ง รสชาติเผ็ดจัดจ้านอันเป็นเอกลักษณ์อาหารภาคใต้

MAP

ระบบรับรองฮาลาล

ระบบลงทะเบียนขอรับรองฮาลาลนี้จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการที่สนใจขอรับรองฮาลาล

คลิก