ชาสมุนไพรเพื่อสุขภาพ

ชื่อผู้ประกอบการ : กลุ่มแม่บ้านอัลอิฮ์ซาน

ที่อยู่ : 22 ถ.สีโรรส 12 ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา

โทรศัพท์ : 084 - 999 5695

โทรสาร :

อีเมล์ :

website :

โลโก้ :

รายละเอียด :

ปัจจจุบันตลาดมีความต้องการอาหารหรือเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพมากขึ้น จึงมีแนวคิดผลิตชาสมุนไพรเพื่อสุขภาพ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภค โดยนำสมุนไพรหลากหลายชนิดที่หาได้ในพื้นที่มาเป็นส่วนผสม

MAP

ระบบรับรองฮาลาล

ระบบลงทะเบียนขอรับรองฮาลาลนี้จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการที่สนใจขอรับรองฮาลาล

คลิก