ลูกอมรสนม เครื่องหมายการค้า คูก้า

ชื่อผู้ประกอบการ : บริษัท บุญฟู้ดส์ จำกัด

ที่อยู่ : โรงงาน เลขที่ 88 หมู่ 6 ต.แพรกหนามแดง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

โทรศัพท์ : 034-772-106-8

โทรสาร : 034-772-109

อีเมล์ : thanutpol@boonfoods.com

website : www.boonfoods.com

โลโก้ :

รายละเอียด :

ลูกอมรสนม เครื่องหมายการค้า คูก้า

MAP

ระบบรับรองฮาลาล

ระบบลงทะเบียนขอรับรองฮาลาลนี้จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการที่สนใจขอรับรองฮาลาล

คลิก