น้ำพริกเผาตราม้าบิน

ชื่อผู้ประกอบการ : บริษัท ซอสพริกไทยรุ่งเรือง จำกัด

ที่อยู่ : 1/2 หมู่ 6 ถ. เทพกาญจนา ต.คอกกระบือ อ.เมือง จ. สมุทรสาคร 74000

โทรศัพท์ : 034-854795-9

โทรสาร : 034-854793

อีเมล์ : contact@thai-rr.com

website : www.thai-rr.com

โลโก้ :

รายละเอียด :

น้ำพริกเผาตราม้าบิน

MAP

ระบบรับรองฮาลาล

ระบบลงทะเบียนขอรับรองฮาลาลนี้จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการที่สนใจขอรับรองฮาลาล

คลิก