ผักรวมอบกึ่งสำเร็จรูป สูตร Veggie (Veggie Dehydrated Vegetable and Cereal)

ชื่อผู้ประกอบการ : บริษัท นิธิ ฟู้ดส์ จำกัด

ที่อยู่ : 21/6. หมู่ 2 เชียงใหม่-ฮอด บ้านกลาง สันป่าตอง เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

โทรศัพท์ : 053-481484

โทรสาร : 053-834605

อีเมล์ : Chutarat@nithifoods.co.th

website : www.nithifoods.co.th

โลโก้ :

รายละเอียด :

ผักรวมอบกึ่งสำเร็จรูป สูตร Veggie (Veggie  Dehydrated Vegetable and Cereal)

“ตรา URBAN FARM (เออร์เบิร์น ฟาร์ม)”

MAP

ระบบรับรองฮาลาล

ระบบลงทะเบียนขอรับรองฮาลาลนี้จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการที่สนใจขอรับรองฮาลาล

คลิก