แป้งมันสำปะหลัง

ชื่อผู้ประกอบการ : บริษัท ราชสีมากรีน เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด

ที่อยู่ : 99 หมู่ 17 ต.ห้วยบง อ. ด่านขุนทด จ. นครราชสีมา 30210

โทรศัพท์ : 044-756392

โทรสาร : 044-756185

อีเมล์ : Ananyakornc@mitrphol.com

website :

โลโก้ :

รายละเอียด :

MAP

ระบบรับรองฮาลาล

ระบบลงทะเบียนขอรับรองฮาลาลนี้จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการที่สนใจขอรับรองฮาลาล

คลิก