แยมลิ้นจี่

ชื่อผู้ประกอบการ : หจก. บ้านไม้หอม โฮม แอนด์ ฟาร์ม

ที่อยู่ : 334 หมู่ 3 ต.บ้านตึง อ.แม่จัน จ.เชียงราย

โทรศัพท์ : 053-771981

โทรสาร : 053-660308

อีเมล์ : m_khemawong@hotmail.com

website : www.baanmaihorm.com

โลโก้ :

รายละเอียด :

แยมลิ้นจี่

MAP

ระบบรับรองฮาลาล

ระบบลงทะเบียนขอรับรองฮาลาลนี้จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการที่สนใจขอรับรองฮาลาล

คลิก