ผลิตภัณฑ์ไก่สดทั้งตัว และชิ้นส่วนไก่ประเภทต่างๆ

ชื่อผู้ประกอบการ : บริษัท ไก่สดเซนทาโก จำกัด

ที่อยู่ : 7/3 หมู่ 1 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

โทรศัพท์ : 0-2516-8811-5

โทรสาร : 0-2516-8633-4

อีเมล์ : contact@centaco.com

website : www.centaco.com

โลโก้ :

รายละเอียด :

ผลิตภัณฑ์ไก่สดทั้งตัว และชิ้นส่วนไก่ประเภทต่างๆ

MAP

ระบบรับรองฮาลาล

ระบบลงทะเบียนขอรับรองฮาลาลนี้จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการที่สนใจขอรับรองฮาลาล

คลิก