ผลิตภัณฑ์ไก่แปรรูป

ชื่อผู้ประกอบการ : บริษัท สกายฟู้ด จำกัด

ที่อยู่ : 7/3 หมู่ 1 พหลโยธิน คลองหนึ่ง คลองหลวง ปทุมธานี จ.ปทุมธานี

โทรศัพท์ : 02-5162685

โทรสาร : 02-5162688

อีเมล์ : Charuwan.ph@sentaco.com

website : www.centaco.com

โลโก้ :

รายละเอียด :

ผลิตภัณฑ์ไก่แปรรูป

MAP

ระบบรับรองฮาลาล

ระบบลงทะเบียนขอรับรองฮาลาลนี้จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการที่สนใจขอรับรองฮาลาล

คลิก