ซุปปลาช่อนสกัด

ชื่อผู้ประกอบการ : บริษัท วี.ไทยฟู้ดโปรดักท์ จำกัด

ที่อยู่ : 221 หมู่ 1 ปากคลองบางปลากด พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ

โทรศัพท์ : 02-8161293-4

โทรสาร :

อีเมล์ : job@v-thaifood.com

website : www.v-thaifood.com

โลโก้ :

รายละเอียด :

ซุปปลาช่อนสกัด
Essence of Snakehead Fish

MAP

ระบบรับรองฮาลาล

ระบบลงทะเบียนขอรับรองฮาลาลนี้จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการที่สนใจขอรับรองฮาลาล

คลิก