ผลิตภัณฑ์ปรุงแต่งรสสำหรับเครื่องดื่ม คอฟฟี่ ดรีมเมอร์ (Coffee Dreamer)

ชื่อผู้ประกอบการ : บริษัท พรีเซิร์ฟ ฟู้ด สเปเชียลตี้ จำกัด

ที่อยู่ : 77 หมู่ 6 ถ.พระราม 2 ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000

โทรศัพท์ : 034 – 812457-8

โทรสาร : 034 - 812459

อีเมล์ : sales_admin@preservefood.net

website : www.preservefood.net

โลโก้ :

รายละเอียด :

ผลิตภัณฑ์ปรุงแต่งรสสำหรับเครื่องดื่ม คอฟฟี่ ดรีมเมอร์ (Coffee Dreamer)

MAP

ระบบรับรองฮาลาล

ระบบลงทะเบียนขอรับรองฮาลาลนี้จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการที่สนใจขอรับรองฮาลาล

คลิก