Golden Shrimp Tempura Flour

ชื่อผู้ประกอบการ : บริษัท เอ็มแอนด์อาร์ แลบเบอราทอรี่ จำกัด

ที่อยู่ : 29-Jan หมู่ 5 คานหาม อุทัย พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา

โทรศัพท์ : 035-7199700-6

โทรสาร : 035-7199707

อีเมล์ : gogi-foods@typlive.com

website : http://www.gogi-foods.com

โลโก้ :

รายละเอียด :

Golden Shrimp Tempura Flour

MAP

ระบบรับรองฮาลาล

ระบบลงทะเบียนขอรับรองฮาลาลนี้จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการที่สนใจขอรับรองฮาลาล

คลิก