ซอสผัด ตราอาเคดี้

ชื่อผู้ประกอบการ : บริษัท อาเคเดีย ฟูดส์ จำกัด

ที่อยู่ : เลขที่ 33/6 หมู่ที่ 1 ตำบลบางโทรัด อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000

โทรศัพท์ : (66)+34 845082-3

โทรสาร : (66)+34 845082-3 ต่อ 209

อีเมล์ : arcadiafoods_ar@hotmail.com

website : http://www.arcadiafoods.co.th

โลโก้ :

รายละเอียด :

ซอสผัด ตราอาเคดี้

MAP

ระบบรับรองฮาลาล

ระบบลงทะเบียนขอรับรองฮาลาลนี้จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการที่สนใจขอรับรองฮาลาล

คลิก