โรลเลอร์โคสเตอร์ มันฝรั่งทอดกรอบรูปวง รสชีสต้นตำรับ

ชื่อผู้ประกอบการ : บริษัท ยูอาร์ซี (ประเทศไทย) จำกัด

ที่อยู่ : 44/46 ราษฎร์พัฒนา สะพานสูง สะพานสูง กรุงเทพฯ.

โทรศัพท์ : 02-5174800

โทรสาร : 02-517-1416

อีเมล์ : hrd@urcthailand.com

website : WWW.JACKNJILL.CO.TH

โลโก้ :

รายละเอียด :

โรลเลอร์โคสเตอร์
มันฝรั่งทอดกรอบรูปวง รสชีสต้นตำรับ

ROLLER COASTER
POTATO RING CHEESE FLAVOUR

MAP

ระบบรับรองฮาลาล

ระบบลงทะเบียนขอรับรองฮาลาลนี้จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการที่สนใจขอรับรองฮาลาล

คลิก