ทิวลี่ ทวิน เวเฟอร์สอดไส้ครีมเคลือบช็อกโกแลต

ชื่อผู้ประกอบการ : บริษัท ยูอาร์ซี (ประเทศไทย) จำกัด

ที่อยู่ : 44/46 ราษฎร์พัฒนา สะพานสูง สะพานสูง กรุงเทพฯ.

โทรศัพท์ : 02-5174800

โทรสาร : 02-517-1416

อีเมล์ : hrd@urcthailand.com

website : WWW.JACKNJILL.CO.TH

โลโก้ :

รายละเอียด :

ทิวลี่ ทวิน เวเฟอร์สอดไส้ครีมเคลือบช็อกโกแลต

Tivoli Twin Chocolate Coated Wafer Filled with Cream

MAP

ระบบรับรองฮาลาล

ระบบลงทะเบียนขอรับรองฮาลาลนี้จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการที่สนใจขอรับรองฮาลาล

คลิก